Get Adobe Flash player
Ngày 24.11.2014 : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 24.11.2014 : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ Trọng, Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam Vào đầu...

Ngày 22.11.2014: Lễ Thánh Cêcilia

Ngày 22.11.2014: Lễ Thánh Cêcilia

Lễ Thánh Cêcilia, Trinh Nữ Tử Đạo, Lễ nhớ Cuộc tử nạn của thánh CÊCILIA rất...

Ngày 23.11.2014: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Ngày 23.11.2014: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Phán Xét Cuối Cùng Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Trong bài nói về phán xét cuối...

Ngày 21.11.2014: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh

Ngày 21.11.2014: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh, Lễ Nhớ Nói về lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền...

Ngày 23.11.2014: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Ngày 23.11.2014: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Cuộc Phán Xét Cánh Chung Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mt...

Ngày 17.11.2014: Thánh Elisabeth

Ngày 17.11.2014: Thánh Elisabeth

Thánh Elisabeth Nước Hungaria, Lễ Nhớ Em bé 4 tuổi mặc áo nhung đeo vàng,...

 • Ngày 24.11.2014 : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Ngày 24.11.2014 : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 • Ngày 22.11.2014: Lễ Thánh Cêcilia

  Ngày 22.11.2014: Lễ Thánh Cêcilia

 • Ngày 23.11.2014: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

  Ngày 23.11.2014: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

 • Ngày 21.11.2014: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh

  Ngày 21.11.2014: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh

 • Ngày 23.11.2014: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

  Ngày 23.11.2014: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

 • Ngày 17.11.2014: Thánh Elisabeth

  Ngày 17.11.2014: Thánh Elisabeth

Ngày 23.11.2014: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Phán Xét Cuối Cùng Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Trong bài nói về phán xét cuối cùng, Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc trao tặng nhưng-không, tỏ bày lòng từ bi thương xót và sự tốt lành.....

Năm nay, lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng được cử hành đúng ngày không ?

Giải đáp phụng vụ Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi:.....