Get Adobe Flash player
Ngày 29.08.2014 : Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Ngày 29.08.2014 : Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết, Lễ Nhớ Ngày 29 tháng 8, Giáo hội kính nhớ...

Ngày 31-08-2014: Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

Ngày 31-08-2014: Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

Đức Giêsu tiên báo khổ nạn lần thứ nhất Lm. FX. Vũ Phan Long, ofm Khi phải...

Ngày 28.08.2014 : Thánh Augustinô Giám Mục

Ngày 28.08.2014 : Thánh Augustinô Giám Mục

Thánh Augustinô Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ Thánh Augustinô sinh...

Ngày 31.08.2014: Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

Ngày 31.08.2014: Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

Con đường sự sống viên mãn đích thực Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Mt...

Ngày 27.08.2014 : Thánh Monica

Ngày 27.08.2014 : Thánh Monica

Thánh Monica, Lễ Nhớ Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustinô, có lẽ sinh tại...

Ngày 24-08-2014: Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

Ngày 24-08-2014: Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

Đức Giêsu và Phêrô Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Quyền “ràng buộc” và “tháo...

 • Ngày 29.08.2014 : Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

  Ngày 29.08.2014 : Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

 • Ngày 31-08-2014: Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

  Ngày 31-08-2014: Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

 • Ngày 28.08.2014 : Thánh Augustinô Giám Mục

  Ngày 28.08.2014 : Thánh Augustinô Giám Mục

 • Ngày 31.08.2014: Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

  Ngày 31.08.2014: Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

 • Ngày 27.08.2014 : Thánh Monica

  Ngày 27.08.2014 : Thánh Monica

 • Ngày 24-08-2014: Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

  Ngày 24-08-2014: Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

Ngày 31-08-2014: Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

Đức Giêsu tiên báo khổ nạn lần thứ nhất Lm. FX. Vũ Phan Long, ofm Khi phải đối đầu với đau khổ, Phêrô suy nghĩ như “loài người”, tức là duy lý, ích kỷ, đi từ một tình yêu loài.....