Get Adobe Flash player
Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

Điều Răn Trọng Nhất Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Sự liên kết giữa tình yêu đối...

Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

Điều răn trọng nhất Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mt...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo 2014 Đức...

Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính Thánh Luca, tác giả Phúc âm thứ...

Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia, Giám Mục Tử Đạo, Lễ Nhớ Người ta nghĩ rằng:...

Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

Thánh Têrêxa Avila, Tiến sĩ Hội thánh, Lễ Nhớ Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515,...

 • Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

  Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

 • Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

  Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

 • Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

  Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

 • Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

  Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

 • Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

  Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

Điều Răn Trọng Nhất Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Sự liên kết giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người thân cận, đồng thời sự khác biệt giữa hai tình yêu đó, giúp.....