Get Adobe Flash player
Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

Ngôi Mộ Trống Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Chúa Nhật Lễ Lá - A

Chúa Nhật Lễ Lá - A

Đức Giêsu vào thành Giêrusalem Lm. FX. Vũ Phan Long, ofm Đấng Mêsia đã đi...

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

Chúng nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!" Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện,...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

Thầy là sự sống lại và là sự sống Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Khi đảm nhận...

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 29/03/2014

Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 29/03/2014

Người Pharisêu và người thu thuế trước nhan Thiên Chúa Lm. Ngọc Huỳnh Điểm...

 • Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

  Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

 • Chúa Nhật Lễ Lá - A

  Chúa Nhật Lễ Lá - A

 • Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

  Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

 • Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

 • Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

  Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

 • Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 29/03/2014

  Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 29/03/2014

Ngày 22 Tháng 02, Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Lễ Kính

Đền Thờ Thánh Phêrô I. Lịch sử Ðền Thờ Thánh Phêrô Ðền Thờ Thánh Phêrô là thành quả công trình tái thiết đầy công phu ngôi Ðền Thờ cổ kính do Hoàng Ðế Costantino kiến thiết vào.....