Get Adobe Flash player
Ngày 21.09.2014: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

Ngày 21.09.2014: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

Dụ ngôn thợ làm vườn nho Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin mừng  Mt...

Ngày 16.09.2014 : Thánh Corneliô và Thánh Cyprianô

Ngày 16.09.2014 : Thánh Corneliô và Thánh Cyprianô

Thánh Corneliô, Giáo Hoàng Tử Đạo Và Thánh Cyprianô, Giám Mục Tử Đạo, Lễ...

Ngày 15.09.2014 : Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Ngày 15.09.2014 : Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ Hôm qua, Hội thánh suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu,...

Chúa Nhật Ngày 14-09-2014: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Chúa Nhật Ngày 14-09-2014: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Nơi Thập Giá, Chúa Cha nói với chúng ta mọi sự Lm. FX. Vũ Phan Long,...

Ngày 13.09.2014: Thánh Gioan Kim Khẩu

Ngày 13.09.2014: Thánh Gioan Kim Khẩu

Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ Thánh Gioan Kim...

Ngày 14.09.2014: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

Ngày 14.09.2014: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

Tha thứ không giới hạn Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mt...

 • Ngày 21.09.2014: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

  Ngày 21.09.2014: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

 • Ngày 16.09.2014 : Thánh Corneliô và Thánh Cyprianô

  Ngày 16.09.2014 : Thánh Corneliô và Thánh Cyprianô

 • Ngày 15.09.2014 : Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

  Ngày 15.09.2014 : Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 • Chúa Nhật Ngày 14-09-2014: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

  Chúa Nhật Ngày 14-09-2014: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 • Ngày 13.09.2014: Thánh Gioan Kim Khẩu

  Ngày 13.09.2014: Thánh Gioan Kim Khẩu

 • Ngày 14.09.2014: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

  Ngày 14.09.2014: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

Ngày 21.09.2014: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

Dụ ngôn thợ làm vườn nho Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin mừng Mt 20,1-16a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm.....

Ngày 16.09.2014 : Thánh Corneliô và Thánh Cyprianô

Thánh Corneliô, Giáo Hoàng Tử Đạo Và Thánh Cyprianô, Giám Mục Tử Đạo, Lễ Nhớ Thánh CYPRIANÔ Thánh Cyprianô là một khuôn mặt sáng chói trong Giáo hội sơ khai, là một người Phi.....