Get Adobe Flash player
Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

Nước Trời giống như kho báu Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 22.07.2014 : Thánh Maria Madalêna

Ngày 22.07.2014 : Thánh Maria Madalêna

Thánh Maria Madalêna, Lễ Nhớ Các Giáo phụ đã tranh luận và các nhà chú giải...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai 21-07-2014

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai 21-07-2014

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai  Tuần 16 Thường Niên Lm. Giuse Ngọc...

Ngày 20-07-2014: Chúa Nhật 16 Thường Niên – A

Ngày 20-07-2014: Chúa Nhật 16 Thường Niên – A

Hiểu biết và kiên nhẫn Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Phương pháp làm việc của...

Ngày 20.07.2014: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Ngày 20.07.2014: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Nước Trời như chuyện cỏ lùng, hạt cải và nắm men  Lm. Giuse Nguyễn Thể...

Ngày 15.07.2014 : Thánh Bônaventura

Ngày 15.07.2014 : Thánh Bônaventura

Thánh Bônaventura, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ Sinh năm 1221 tại...

 • Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

  Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

 • Ngày 22.07.2014 : Thánh Maria Madalêna

  Ngày 22.07.2014 : Thánh Maria Madalêna

 • Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai 21-07-2014

  Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai 21-07-2014

 • Ngày 20-07-2014: Chúa Nhật 16 Thường Niên – A

  Ngày 20-07-2014: Chúa Nhật 16 Thường Niên – A

 • Ngày 20.07.2014: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

  Ngày 20.07.2014: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

 • Ngày 15.07.2014 : Thánh Bônaventura

  Ngày 15.07.2014 : Thánh Bônaventura

Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

Nước Trời giống như kho báu Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mt 13,44-52 44 Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : "Nước Trời giống như chuyện kho báu.....