Get Adobe Flash player
Ngày 28.01.2015: Thánh Tôma Aquinô

Ngày 28.01.2015: Thánh Tôma Aquinô

Thánh Tôma Aquinô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ Tại vương quốc Naples,...

Ngày 01.02.2015: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Ngày 01.02.2015: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Tại Hội Đường Caphacnaum Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin mừng...

Ngày 25.01.2015: Chúa Nhật III Thường Niên – B

Ngày 25.01.2015: Chúa Nhật III Thường Niên – B

Đức Giêsu hành động nhờ trung gian các môn đệ Lm. PX. Vũ Phan Long,...

Ngày 25.01.2015 : Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

Ngày 25.01.2015 : Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

Chúa Giêsu Khai Mạc Công Việc Rao Giảng Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 21.01.2015: Thánh Anê

Ngày 21.01.2015: Thánh Anê

Thánh Anê, Trinh Nữ Tử Đạo, Lễ Nhớ Một cuộc đời được gặt bởi gươm đao. Đó là...

Ngày 18.01.2015: Chúa Nhật II Thường Niên – B

Ngày 18.01.2015: Chúa Nhật II Thường Niên – B

Các Môn Đệ Đầu Tiên Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Cuộc đời mỗi người là một...

 • Ngày 28.01.2015: Thánh Tôma Aquinô

  Ngày 28.01.2015: Thánh Tôma Aquinô

 • Ngày 01.02.2015: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

  Ngày 01.02.2015: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

 • Ngày 25.01.2015: Chúa Nhật III Thường Niên – B

  Ngày 25.01.2015: Chúa Nhật III Thường Niên – B

 • Ngày 25.01.2015 : Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

  Ngày 25.01.2015 : Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

 • Ngày 21.01.2015: Thánh Anê

  Ngày 21.01.2015: Thánh Anê

 • Ngày 18.01.2015: Chúa Nhật II Thường Niên – B

  Ngày 18.01.2015: Chúa Nhật II Thường Niên – B

Ngày 01.02.2015: Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Tại Hội Đường Caphacnaum Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin mừng Mc 1,21-28 21 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy......

Thắc mắc về đặc ân thánh Phêrô

ĐẶC ÂN THÁNH PHÊRÔ * Câu hỏi : Thưa Cha, con đã nghe nói đến đặc ân thánh Phaolô để tháo gỡ hôn phối cho hai người ngoại giáo đã kết hôn và đã chia tay nhau mà nay có một người xin rửa tội để kết.....