Get Adobe Flash player
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư 23/4/2014 : Câu truyện Emmau trong Lc

Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư 23/4/2014 : Câu truyện Emmau trong Lc

Chúa Kitô Phục Sinh là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất Lm. Ngọc Huỳnh Trong phần...

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A

Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Phục Sinh Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

Ngôi Mộ Trống Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Chúa Nhật Lễ Lá - A

Chúa Nhật Lễ Lá - A

Đức Giêsu vào thành Giêrusalem Lm. FX. Vũ Phan Long, ofm Đấng Mêsia đã đi...

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

Chúng nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!" Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện,...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

Thầy là sự sống lại và là sự sống Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Khi đảm nhận...

 • Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư 23/4/2014 : Câu truyện Emmau trong Lc

  Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư 23/4/2014 : Câu truyện Emmau trong Lc

 • Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A

  Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A

 • Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

  Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Lễ chính ngày

 • Chúa Nhật Lễ Lá - A

  Chúa Nhật Lễ Lá - A

 • Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

  Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá

 • Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay – A

Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư 23/4/2014 : Câu truyện Emmau trong Lc

Chúa Kitô Phục Sinh là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất Lm. Ngọc Huỳnh Trong phần thứ nhất của bài Tin Mừng (cc. 13-24), một trong những yếu tố nổi bật là sự chia tách : - hai đồ đệ.....

Ngày 22 Tháng 02, Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Lễ Kính

Đền Thờ Thánh Phêrô I. Lịch sử Ðền Thờ Thánh Phêrô Ðền Thờ Thánh Phêrô là thành quả công trình tái thiết đầy công phu ngôi Ðền Thờ cổ kính do Hoàng Ðế Costantino kiến thiết vào.....