Get Adobe Flash player
Ngày 21-12-2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – B

Ngày 21-12-2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – B

 Ơn Gọi Của Đức Maria Lm PX Vũ Phan Long, ofm Điểm rất quan trọng...

Ngày 21.12.2014: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

Ngày 21.12.2014: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

Truyền Tin Cho Đức Maria Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Lc...

Ngày 14-12-2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Ngày 14-12-2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Ông Gioan, Người Làm Chứng Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Sứ mạng của Gioan là...

Ngày 13.12.2014: Thánh Lucia trinh nữ tử đạo

Ngày 13.12.2014: Thánh Lucia trinh nữ tử đạo

Thánh Lucia trinh nữ tử đạo, lễ nhớ Theo lịch sử, chắc chắn là đã có một...

Ngày 14.12.2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B

Ngày 14.12.2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B

Con người và sứ mạng ông Gioan Tẩy Giả Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 09.12.2014: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 09.12.2014: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng Một trong những lễ đẹp lòng trái tim...

 • Ngày 21-12-2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – B

  Ngày 21-12-2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – B

 • Ngày 21.12.2014: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

  Ngày 21.12.2014: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

 • Ngày 14-12-2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

  Ngày 14-12-2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

 • Ngày 13.12.2014: Thánh Lucia trinh nữ tử đạo

  Ngày 13.12.2014: Thánh Lucia trinh nữ tử đạo

 • Ngày 14.12.2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B

  Ngày 14.12.2014: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B

 • Ngày 09.12.2014: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

  Ngày 09.12.2014: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 21-12-2014: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – B

Ơn Gọi Của Đức Maria Lm PX Vũ Phan Long, ofm Điểm rất quan trọng trong bài Tin Mừng này, là giáo huấn của tác giả Lc về Đức Giêsu: Người là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa. 1.-.....

Ngày 13.12.2014: Thánh Lucia trinh nữ tử đạo

Thánh Lucia trinh nữ tử đạo, lễ nhớ Theo lịch sử, chắc chắn là đã có một thánh nữ tử đạo tên là Lucia và mộ Ngài được tìm thấy trong hang toại đạo của các Kitô hữu Syracusa. Sau.....

Năm nay, lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng được cử hành đúng ngày không ?

Giải đáp phụng vụ Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi:.....