Get Adobe Flash player
Ngày 03.08.2014 : Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Ngày 03.08.2014 : Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Ai nấy đều được ăn no nê Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 29.07.2014 : Thánh Martha

Ngày 29.07.2014 : Thánh Martha

Thánh Martha, Lễ Nhớ Chúng ta biết chắc về thánh Martha qua 2 trình thuật...

Ngày 26.07.2014 : Thánh Gioakim và Thánh Anna

Ngày 26.07.2014 : Thánh Gioakim và Thánh Anna

Thánh Gioakim và Thánh Anna, Song Thân Đức Maria, Lễ Nhớ Chúng ta không biết...

Ngày 27-07-2014: Chúa Nhật 17 Thường Niên – A

Ngày 27-07-2014: Chúa Nhật 17 Thường Niên – A

Giá Trị Vô Song Lm. FX. Vũ Phan Long, ofm Nước Trời là một điều thiện hảo...

Ngày 25.07.2014 : Thánh Giacôbê

Ngày 25.07.2014 : Thánh Giacôbê

Thánh Giacôbê, Tông Đồ, Lễ Kính Thánh Giacôbê, con ông Giêbêđê và bà Salômê,...

Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

Nước Trời giống như kho báu Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

 • Ngày 03.08.2014 : Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

  Ngày 03.08.2014 : Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

 • Ngày 29.07.2014 : Thánh Martha

  Ngày 29.07.2014 : Thánh Martha

 • Ngày 26.07.2014 : Thánh Gioakim và Thánh Anna

  Ngày 26.07.2014 : Thánh Gioakim và Thánh Anna

 • Ngày 27-07-2014: Chúa Nhật 17 Thường Niên – A

  Ngày 27-07-2014: Chúa Nhật 17 Thường Niên – A

 • Ngày 25.07.2014 : Thánh Giacôbê

  Ngày 25.07.2014 : Thánh Giacôbê

 • Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

  Ngày 27.07.2014: Chúa nhật XVII Thường Niên – Năm A

Ngày 03.08.2014 : Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Ai nấy đều được ăn no nê Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mt 14,13-21 13 Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang.....