Get Adobe Flash player
Ngày 01-03-2015: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - B

Ngày 01-03-2015: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - B

Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Đức Giêsu không phải...

Ngày 01.03.2015: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B

Ngày 01.03.2015: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B

Đức Giêsu hiển dung Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng   Mc...

Ngày 22-02-2015: Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

Ngày 22-02-2015: Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

Đức Giêsu Chiến Thắng Xatan Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Muốn chuẩn bị lòng...

Ngày 22.02.2015: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

Ngày 22.02.2015: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

Đức Giêsu trong hoang địa Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mc...

Ngày 14.02.2015: Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô

Ngày 14.02.2015: Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô

Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô, Giám Mục, Lễ Nhớ Cyrillô và Mêtôđiô...

Ngày 15.02.2015: Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

Ngày 15.02.2015: Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

Đức Giêsu Chữa Một Người Phong Cùi Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Bài Tin Mừng...

 • Ngày 01-03-2015: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - B

  Ngày 01-03-2015: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - B

 • Ngày 01.03.2015: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B

  Ngày 01.03.2015: Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B

 • Ngày 22-02-2015: Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

  Ngày 22-02-2015: Chúa Nhật 1 Mùa Chay – B

 • Ngày 22.02.2015: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

  Ngày 22.02.2015: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

 • Ngày 14.02.2015: Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô

  Ngày 14.02.2015: Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô

 • Ngày 15.02.2015: Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

  Ngày 15.02.2015: Chúa Nhật 6 Thường Niên – B

Ngày 01-03-2015: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - B

Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Đức Giêsu không phải là Con Thiên Chúa theo bất cứ kiểu nào, nhưng là Người Con duy nhất có trọn vẹn tình yêu của Thiên.....

Ngày 14.02.2015: Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô

Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô, Giám Mục, Lễ Nhớ Cyrillô và Mêtôđiô thuộc về một gia đình nghị viện miền Thessalônica. Triều đình đã muốn xem người con trưởng sáng sủa.....

Thắc mắc về đặc ân thánh Phêrô

ĐẶC ÂN THÁNH PHÊRÔ * Câu hỏi : Thưa Cha, con đã nghe nói đến đặc ân thánh Phaolô để tháo gỡ hôn phối cho hai người ngoại giáo đã kết hôn và đã chia tay nhau mà nay có một người xin rửa tội để kết.....