Get Adobe Flash player
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo 2014 Đức...

Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính Thánh Luca, tác giả Phúc âm thứ...

Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia, Giám Mục Tử Đạo, Lễ Nhớ Người ta nghĩ rằng:...

Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

Thánh Têrêxa Avila, Tiến sĩ Hội thánh, Lễ Nhớ Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515,...

Ngày 19.10.2014: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

Ngày 19.10.2014: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

Nhân việc nộp thuế cho hoàng đế Rôma Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 12-10-2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên – A

Ngày 12-10-2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên – A

Dụ Ngôn Tiệc Cưới Hoàng Gia Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Chúng ta có thể nói...

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

 • Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

  Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

 • Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

  Ngày 17.10.2014 : Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia

 • Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

  Ngày 15.10.2014: Thánh Têrêxa Avila

 • Ngày 19.10.2014: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

  Ngày 19.10.2014: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

 • Ngày 12-10-2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên – A

  Ngày 12-10-2014: Chúa Nhật 28 Thường Niên – A