Get Adobe Flash player
Ngày 19.04.2015: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

Ngày 19.04.2015: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

“Chính Thầy Đây Mà” Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Lc...

Ngày 12.04.2015: Chúa Nhật II Phục Sinh

Ngày 12.04.2015: Chúa Nhật II Phục Sinh

Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Ga...

Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng "Lịch Rôma đã mừng lễ Ngôi Lời nhập thể với danh...

Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Đức Giêsu vào Giêrusalem trên lưng lừa Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

Ánh Sáng Của Thập Giá Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Đã đến “giờ”. “Giờ” này...

Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Đức Giêsu ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện,...

 • Ngày 19.04.2015: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

  Ngày 19.04.2015: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

 • Ngày 12.04.2015: Chúa Nhật II Phục Sinh

  Ngày 12.04.2015: Chúa Nhật II Phục Sinh

 • Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

  Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

 • Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

  Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

 • Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

  Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

 • Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

  Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Ngày 19.04.2015: Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

“Chính Thầy Đây Mà” Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Lc 24,35-43 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như.....

Thắc mắc về đặc ân thánh Phêrô

ĐẶC ÂN THÁNH PHÊRÔ * Câu hỏi : Thưa Cha, con đã nghe nói đến đặc ân thánh Phaolô để tháo gỡ hôn phối cho hai người ngoại giáo đã kết hôn và đã chia tay nhau mà nay có một người xin rửa tội để kết.....