Get Adobe Flash player
Ngày 02.10.2014 : Các Thiên Thần Bản Mệnh

Ngày 02.10.2014 : Các Thiên Thần Bản Mệnh

Các Thiên Thần Bản Mệnh, Lễ Nhớ Đức tin cho chúng ta biết rằng : có những...

Chúa Nhật 05.10.2014: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật 05.10.2014: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Đấng đầy ân sủng Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 01.10.2014: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Ngày 01.10.2014: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Kính Thánh...

Ngày 30.09.2014: Thánh Giêrônimô

Ngày 30.09.2014: Thánh Giêrônimô

Thánh Giêrônimô, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô chào...

Ngày 29.09.2014: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien và Raphaen

Ngày 29.09.2014: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien và Raphaen

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien và Raphaen, Lễ Kính Giáo huấn của Giáo...

Ngày 28-09-2014 : Chúa Nhật 26 Thường Niên - A

Ngày 28-09-2014 : Chúa Nhật 26 Thường Niên - A

Nghe và làm – dụ ngôn hai người con Lm. Phanxicô Vũ Phan Long Dù chúng ta...

 • Ngày 02.10.2014 : Các Thiên Thần Bản Mệnh

  Ngày 02.10.2014 : Các Thiên Thần Bản Mệnh

 • Chúa Nhật 05.10.2014: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

  Chúa Nhật 05.10.2014: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 • Ngày 01.10.2014: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

  Ngày 01.10.2014: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

 • Ngày 30.09.2014: Thánh Giêrônimô

  Ngày 30.09.2014: Thánh Giêrônimô

 • Ngày 29.09.2014: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien và Raphaen

  Ngày 29.09.2014: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien và Raphaen

 • Ngày 28-09-2014 : Chúa Nhật 26 Thường Niên - A

  Ngày 28-09-2014 : Chúa Nhật 26 Thường Niên - A

Chúa Nhật 05.10.2014: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Đấng đầy ân sủng Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Lc 1,26-38 26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là.....

Ngày 02.10.2014 : Các Thiên Thần Bản Mệnh

Các Thiên Thần Bản Mệnh, Lễ Nhớ Đức tin cho chúng ta biết rằng : có những thiên thần gìn giữ chúng ta. Cựu Ước cũng như Tân Ước đầy những chứng cớ làm chứng cho chân lý này,.....