Get Adobe Flash player
Ngày 01.11.2014: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Ngày 01.11.2014: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các Mối Phúc Là Tin Mừng Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Phụng vụ muốn nói...

Ngày 28.10.2014: Thánh Simon Và Thánh Giuđa

Ngày 28.10.2014: Thánh Simon Và Thánh Giuđa

Thánh Simon Và Thánh Giuđa, Tông Đồ, Lễ Kính Thánh Simon Tân ước ngoài...

Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

Điều Răn Trọng Nhất Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Sự liên kết giữa tình yêu đối...

Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

Điều răn trọng nhất Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin Mừng Mt...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo 2014 Đức...

Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính Thánh Luca, tác giả Phúc âm thứ...

 • Ngày 01.11.2014: Lễ Các Thánh Nam Nữ

  Ngày 01.11.2014: Lễ Các Thánh Nam Nữ

 • Ngày 28.10.2014: Thánh Simon Và Thánh Giuđa

  Ngày 28.10.2014: Thánh Simon Và Thánh Giuđa

 • Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

  Ngày 26-10-2014: Chúa Nhật 30 Thường Niên - A

 • Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

  Ngày 26.10.2014: Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo

 • Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

  Ngày 18.10.2014: Thánh Luca

Ngày 01.11.2014: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các Mối Phúc Là Tin Mừng Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Phụng vụ muốn nói gì với chúng ta khi công bố các mối phúc (Mt 5,1-12a) trong ngày lễ các Thánh Nam Nữ ? Một lời hứa.....

Năm nay, lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng được cử hành đúng ngày không ?

Giải đáp phụng vụ Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi:.....