Get Adobe Flash player
Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng "Lịch Rôma đã mừng lễ Ngôi Lời nhập thể với danh...

Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Đức Giêsu vào Giêrusalem trên lưng lừa Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Tin...

Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

Ánh Sáng Của Thập Giá Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Đã đến “giờ”. “Giờ” này...

Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Đức Giêsu ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện,...

Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 14.03.2015

Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 14.03.2015

HIỆN DIỆN TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA (Lc 18,9-14) Lm. Giuse Ngọc Huỳnh Trong bài...

Ngày 15-03-2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Ngày 15-03-2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Một Tình Yêu Không Thể Tin Được Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm Đứng trước mạc...

 • Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

  Ngày 25.03.2015 : Lễ Truyền Tin

 • Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

  Ngày 29.03.2015: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

 • Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

  Ngày 22-03-2015: Chúa Nhật 5 Mùa Chay – B

 • Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

  Ngày 22.03.2015: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

 • Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 14.03.2015

  Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 14.03.2015

 • Ngày 15-03-2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

  Ngày 15-03-2015: Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Thắc mắc về đặc ân thánh Phêrô

ĐẶC ÂN THÁNH PHÊRÔ * Câu hỏi : Thưa Cha, con đã nghe nói đến đặc ân thánh Phaolô để tháo gỡ hôn phối cho hai người ngoại giáo đã kết hôn và đã chia tay nhau mà nay có một người xin rửa tội để kết.....