Get Adobe Flash player

Suy niệm về

Một kinh nghiệm của Thánh Giuse

trong biến cố Đức Giêsu ở lại Đền Thờ

Lm. Ngọc Huỳnh

Một lần, khi 12 tuổi, Đức Giêsu ở lại trong Đền Thờ sau những ngày cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse trẩy hội Giêrusalem mừng Lễ Vượt Qua. Cùng với Đức Mẹ, Thánh Giuse đã vất vả ba ngày tìm con.

“Khi thấy con (đang ngồi đối đáp giữa các bậc thầy trong Đền Thờ), hai ông bà sửng sốt” (Lc 2, 48).

Sự ngạc nhiên của Đức Mẹ và thánh Giuse ở đây là phản ứng của những con người đột ngột phải đối diện với một sự kiện vượt quá sự chờ đợi và khả năng hiểu biết của họ.

Quả thực, tư cách là Con Thiên Chúa của Đức Giêsu vẫn là một mầu nhiệm ngay cả đối với cha mẹ Người, bất chấp lời loan báo của thiên sứ và lời quả quyết của các ngôn sứ, bất chấp cả sự kiện mang thai đồng trinh của Đức Maria.

Thực tại vô phương đạt thấu của mầu nhiệm Đức Giêsu luôn luôn và chắc chắn vượt quá sự chờ đợi và sự hiểu thấu của lòng tin, cho dù là lòng tin sâu xa và mạnh mẽ nhất.

Tác giả Tin Mừng còn nói rõ rằng Đức Maria và Thánh Giuse không hiểu lời Đức Giêsu vừa nói với hai ông bà (c.50).

Điều quan trọng là: một cách đau đớn, “tăm tối” và không thể quên được, Thánh Giuse và Đức Maria phải trải qua một kinh nghiệm đặc biệt để hiểu rằng Đức Giêsu thuộc về một thẩm quyền cao cả và linh thiêng nhất, rằng mối tương quan độc nhất và siêu việt của Người với Thiên Chúa sẽ đưa Người tới chỗ có những hành động vuợt quá sự chờ đợi, sự nghĩ tưởng và sự hiểu thấu của các ngài, và thậm chí có thể tới chỗ chia cắt đau thương và bi thảm với các ngài.

Và Thánh Giuse đã sống trọn vẹn cuộc đời công chính của mình trong ý thức sâu xa đó về mầu nhiệm của Đức Giêsu.

Nguyện xin Cha Thánh phù trợ, để chúng con không bao giờ “nhốt” Đức Giêsu trong những tư tưởng, những chờ đợi và những vấn đề riêng của chúng con...