Get Adobe Flash player

Giờ Chín


Tv 125 (126)
Vui mừng và hy vọng nơi Chúa
 
Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
ta thấy mình chan chứa một niềm vui!
 
Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
 
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
 
Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo ; *
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.
 
Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
 
Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.
 
Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
 
Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ,
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
 
Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.
 
Tv 127 (128)
Hạnh phúc thay gia đình có Chúa
 
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
 
Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái, *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.
 
Ðó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
 
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.