Get Adobe Flash player

Giuse Ngọc Huỳnh

Những gì đang diễn ra tại Mỹ Yên - Nghệ An, cho thấy người ta đang đề cao bạo lực và sự giả dối.

Tôi rùng mình nhớ lại những sự tàn bạo đã từng được thực hiện tại Hà Nội năm 2008.

Sự tàn bạo luôn dựa trên một giả định đáng sợ: kẻ thù và tôi thì hoàn toàn khác nhau, kẻ thù thì hoàn toàn xấu xa còn tôi thì thật là tốt lành, kẻ thù thì phi nghĩa còn tôi thì có chính nghĩa... Trong cái nhìn của bạo lực: kẻ thù thì phải bị tiêu diệt đi, còn tôi thì phải được cứu sống.

Nhưng tình yêu lại nhìn nhận thực tại theo một cách thức hoàn toàn khác hẳn. Tình yêu nhìn thấy cả kẻ thù lẫn tôi đều đau khổ vì những mất mát và những giới hạn y như nhau. Và đối với cả hai, sự chết đều thật là kinh khủng...

Tình yêu có thể nói cho chúng tôi hay rằng: người khác không phải là kẻ thù, mà là người anh em của tôi.

Bạo lực và sự giả dối mới là kẻ thù thật sự của họ và tôi...