Get Adobe Flash player

Lễ Cầu Cho Bệnh Nhân


Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, Chúa không ngừng cứu chữa những ai một niềm tin cậy Chúa. Xin nghe lời chúng con khẩn cầu cho những anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì họ mau tìm lại được sức khoẻ, để cùng với cộng đoàn chúng con dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa lấy tình phụ tử bao bọc chúng con, qua hết mọi thăng trầm của cuộc sống. Xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì những lo lắng buồn phiền của chúng con vì tình trạng sức khoẻ của họ, mau biến thành niềm vui và thành lời kinh cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa để tâm săn sóc chúng con khi ban cho chúng con bánh đem lại sự sống muôn đời. Xin cũng để tâm săn sóc các anh em yếu đau bệnh tật. Ước chi thánh lễ này ban cho chúng con thêm lòng bác ái để chúng con hết tình lo cho anh em, nâng đỡ tinh thần họ, giúp họ mau tìm lại sức khoẻ nếu đó là điều đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...