Get Adobe Flash player

Lễ Cầu Cho người hấp hối

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Chúa đã mở đường dẫn đưa nhân loại vào cuộc sống muôn đời, khi cho Con Một Chúa hy sinh chịu chết trên cây thập tự. Xin đưa mắt nhìn người anh (chị) em chúng con đang chiến đấu với tử thần. Xin cho anh (chị, em) được kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ và được thanh tẩy nhờ Máu Thánh của Người, để sẵn sàng gặp Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận hy lễ chúng con dâng để cầu cho người tôi tớ Chúa là (ÔBACE T...) chẳng bao lâu nữa sẽ phó thác linh hồn cho Chúa. Xin cho lễ tế này thanh tẩy (ÔBACE) khỏi tội lỗi và sau cơn thử thách cuối cùng ở trần gian, xin cho (ÔBACE) được hưởng niềm vui Chúa dành cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, ước chi thánh lễ này trở nên nguồn ân sủng cho tôi tớ Chúa là (ÔBACE T...). Và khi cuộc chiến cuối cùng của (ÔBACE) khởi đầu xin Chúa cho Ðức Mẹ, các Thiên thần và các thánh đến trợ giúp (ÔBACE) và đưa (ÔBACE) về bên Chúa. Chúng con cầu xin...