Get Adobe Flash player

Lễ Giỗ

Ngoài Mùa Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu là sự sống của bậc chính nhân, Chúa đã muốn cho Con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến người tín hữu Chúa là (ÔBACE) T... khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm Phục Sinh mà ban cho (ÔBACE) được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho (ÔBACE) T... Nhờ thánh lễ chúng con đang cử hành, xin cho (ÔBACE) được thanh luyện hầu được phúc sống bên Chúa đến muôn đời Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhân ngày giỗ (ÔBACE) T... Chúa đã cho chúng con được tham dự tiệc thánh, xin cũng cho người tin hữu này được giải thoát khỏi vòng tội lỗi và mai ngày được sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin...

Lễ Giỗ

Trong Mùa Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây, chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh (chị) em tín hữu của chúng con là (ÔBACE) T... được chia sẻ vinh quang với Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đánh bại thần chết, và xin cho (ÔBACE) được tham dự vào đời sống phục sinh của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con xin dâng của lễ này để cầu cho người con Chúa là (ÔBACE) T... đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước mà thanh tẩy (ÔBACE), nay nhờ Ðức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hoà, xin mở lòng khoan dung thanh tẩy (ÔBACE) sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Ðức Kitô, Ðấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho người con của Chúa là (ÔBACE) T... đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng Người hưởng vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cầu Cho Giáo Hoàng

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Ðấng thưởng công xứng đáng cho ai nấy tuỳ theo việc họ làm. Chính Chúa đã chọn Ðức Giáo Hoàng T... làm mục tử kế vị thánh Phê-rô hướng dẫn Giáo Hội. Khi còn sống ở trần gian, người đã trung thành phân phát kho tàng ân sủng và tình thương của Chúa, giờ đây, xin Chúa đón nhận người vào thiên đường, để muôn đời hưởng niềm vui với Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là những lễ vật chúng con dâng để cầu cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Vì lễ tế hoà giải này, xin Chúa ban thưởng cho người muôn phúc lộc vinh quang và cho chúng con được tràn đầy ân sủng. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhờ tham dự bàn tiệc thánh này, chúng con đã được phúc hiệp thông với Chúa. Giờ đây, xin nhân lời chúng con cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T... Chúa đã đặt người làm nền tảng hữu hình xây dựng sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh ở trần gian, thì xin cũng cho người được chung hưởng hạnh phúc với cộng đoàn các thánh trên trời. Chúng con cầu xin...