Get Adobe Flash player

Thánh Cyrillô, Đan Sĩ Và Thánh Mêtôđiô, Giám Mục, Lễ Nhớ

Cyrillô và Mêtôđiô thuộc về một gia đình nghị viện miền Thessalônica. Triều đình đã muốn xem người con trưởng sáng sủa xinh đẹp như thần đồng. Nhưng đối với anh sự khôn ngoan đáng quí chuộng hơn mọi hư danh trần thế. Người con út có tính cách vừa trầm tư vừa hung hăng hay lý sự. Sau khi theo học tại Constantinople, hai anh em đều chiếm giữ những chức vụ thuộc dân sự. Cyrillô làm giáo sư triết học. Sau cùng thì lần lượt họ đạt tới lý tưởng làm linh mục.

Nhà vua Moravia xin hoàng đế gửi các thừa sai tới. Vì biết tiếng Slave nên hai anh em đã được chọn. Các Ngài đã phát minh ra mẫu tự Slave sau này được mọi người đón nhận. Cyrillô còn học tiếng Hipri để tranh luận với người Do thái. Hai anh em thừa sai vừa tham gia công tác chính trị vừa tham gia hoạt động tôn giáo. Các Ngài tổ chức Kitô giáo ở Bulgaria, Moravia và những nơi người Slave hiện diện.

Các giám mục Đức chống lại việc nhà truyền giáo đã đưa ngôn ngữ Slave vào phụng tự mà các Ngài coi như dụng cụ tuyệt hảo trong công cuộc chinh phục của mình. Hai anh em phải đi Rôma để biện minh cho mình và được Đức Nicola I ưng thuận. Vị kế nhiệm Ngài còn tấn phong Ngài làm giám mục nữa. Cyrillô đã qua đời tại Rôma năm 869 lúc 42 tuổi.

Mêtôđiô còn sống thêm hai mươi năm để truyền giáo cho các dân tộc Slave. Ngài chịu đau khổ nhiều, bị một thẩm đoàn giám mục miền Bavière tố cáo lạc giáo và bị giam giữ hai năm trong một nơi xa vắng lạnh lẽo. Ngài lại bị mang ách, luôn bị bách hại, bị tố cáo tới Rôma là đã làm sai lạc đức tin. Hai lần ngài phải đi biện minh với Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã coi những lời tố cáo là hư từ. Hoàng đế Basiliô xin ngài đi Constantinople là nơi ngài được tiếp đón nồng hậu. Cũng vị vua này đã muốn gửi ngài trở lại Russi và Bulgaria, nhưng thánh nhân trở lại Moravia và qua đời tại đó năm 885.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Cyrillô và thánh Mêtôđiô để đưa các dân tộc Slave tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận Lời Chúa dạy, và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa, luôn đồng tâm nhất trí với nhau để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.