Get Adobe Flash player

B. Phụng Vụ Lời Chúa

 

Bài Ðọc I

Người đọc sách đến giảng đài, đọc bài đọc 1. Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách tung hô:

Ðó là Lời Chúa.

Cộng đoàn thưa:

Tạ ơn Chúa.

Ðáp Ca

Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh. Cộng đoàn đọc hoặc hát câu đáp.

Bài Ðọc II

Nếu có bài đọc 2 thì mọi sự diễn tiến như bài đọc I.

Alleluia

Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng

Phúc Âm

Trong khi linh mục bỏ hương, nếu có xông hương. Phó tế đọc bài Tin Mừng đến cúi mình sâu trước linh mục xin phép lành, đọc nhỏ tiếng:

Xin cha chúc lành cho con.

Linh mục đọc nhỏ tiếng:

Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy (con), để thầy xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa: nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần.

Phó tế làm dấu thánh giá và thưa: Amen.

Nếu không có phó tế, linh mục đến cúi mình trước bàn thờ, đọc thầm:

Lạy Thiên Chúa toàn năng,

Xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con,

Để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa.

Sau đó, phó tế hoặc linh mục cùng các thừa tác viên, tùy nghi mang hương nến, đi đến giảng đài và chào:

Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn thưa:

Và ở cùng cha (thầy).

Phó tế hoặc linh mục đọc:

- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh T...

Trong khi phó tế hoặc linh mục làm dấu thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên ngực mình.

Cộng đoàn tung hô:

Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Tiếp đến nếu có xông hương, thì phó tế hoặc linh mục xông hương sách Phúc Âm rồi công bố bài Phúc Âm.

Đọc xong, phó tế hoặc linh mục tung hô:

Ðó là lời Chúa.

Cộng đoàn đáp:

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.

Giảng

Linh mục hoặc phó tế phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ buộc. Cũng khuyên nên giảng trong các ngày lễ khác nữa.