Get Adobe Flash player

Mùa vọng

Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Trời đã đổi mùa. Phụng vụ của Giáo hội cũng đổi sang Mùa Vọng. Chúng ta cần canh tân tâm hồn và đời sống

Luật Được - Mất Trong Tin Mừng

G. Tuấn Anh.

Cuộc sống vốn tuân thủ nhiều qui luật, một trong các qui luật được phổ biến “Cái gì muốn được cũng có giá của nó”.

Trên mức báo động đỏ!!!

Chiên Già

Trên Google.com, nhập một vài từ “học sinh đâm nhau”, và click chuột một cái là hằng hà sa số những tin tức về bạo lực

Truyền giáo vì tình thương yêu

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

Trong năm có nhiều ngày dành riêng nhắc nhở đến những đề tài nhất định khác nhau,

Cho Con Biết Hy Sinh

G. Tuấn Anh

Thưa thầy Phanxico Assisi, ngày xưa ngài đã cầu xin Chúa qua bài ca Hòa bình nổi tiếng, nay con cũng nguyện khẩn Người

Cùng Hồi Tưởng

Lm. Mátthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Cả thế giới đang hồi tưởng ngày này mười năm trước: vụ khủng bố 11 tháng 9 đánh vào Tòa Tháp Đôi WTC ở New York.

Thánh Giá trong Thư của Thánh Phaolô

G. Tuấn Anh

Trong Tin Mừng, khi viết về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô các thánh sử đã trình bày