Get Adobe Flash player

Tiền Hô và câu chuyện Thánh Giá

G. Tuấn Anh

Khi đọc tiểu sử thánh Phanxico và Mẹ Teresa Calcuta tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã trao cho các ngài năm nén bạc.

Hoa trái của sự cầu nguyện

G. Tuấn Anh

Cầu nguyện là một quá trình truyền thông cho phép ta được thưa chuyện và nghe được tiếng nói của Thiên Chúa

Tuổi Trẻ Và Việc Truyền Giáo

Tâm thư thứ 4 của Linh mục Chân Tín gởi các bạn trẻ Công Giáo

Các bạn thân mến!

Ai trong chúng ta cũng đều biết có sinh rồi có tử,

Giữ đạo hay sống đạo?

Lm. Chân Tín, DCCT

Bạn trẻ thân mến,

Người Công Giáo hay quan tâm đến vấn đề giữ đạo hơn sống đạo. Giữ đạo là lo “giữ lề luật và lễ bái”, tức là giữ lề luật một cách máy móc, mà không sống đạo, tức là không mến Chúa yêu người.

Mất Đi Và Nhận Lãnh

G. Tuấn Anh

Thiên Chúa là Tạo Hóa, tất nhiên kể cả các quy luật tự nhiên. Sau khi tạo dựng vũ trụ, Ngài đứng trên và hoàn toàn tôn trọng qui luật tự nhiên này.

Sống đạo ngoài nhà thờ

 Lm. Chân Tín, DCCT

Bạn trẻ thân mến,

Ta thường hay đánh giá người công giáo tốt là người năng dự lễ đọc kinh, lần hột mân côi, đi đàng thánh giá, vv…

Bán Ruộng

Lm. Nguyễn Tầm Thường, SJ

“Chúa Giêsu lại dạy một thí dụ khác mà rằng: Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng lúc mọi người

Ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong chiều hướng đại kết

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Đặc ân vô ngộ được Thiên Chúa ban cho Giáo hội ngang qua đấng kế vị thánh Phêrô nhằm gìn giữ Giáo hội không xa rời Chúa Kitô và các chân lý của Người. Ấy vậy, ngày nay người ta cảm thấy nghi ngại và băn khoăn khi nói về đặc ân vô ngộ của Đức Giáo Hoàng

Mục tử như lòng ...Chúa mong ước!

Lm. QUANG UY, DCCT

Hàng năm cứ đến tháng 6 là lại vào “ngày hội” phong chức Linh Mục. Bên cạnh việc tĩnh tâm dọn lòng,