Get Adobe Flash player

Lòng mến và thánh Tôma

G. Tuấn Anh

Chúng ta có thể đặt câu hỏi Tôma, Phêrô kẻ thì cứng lòng tin, người thì yếu lòng tin nhưng cả hai Thánh cuối cùng vẫn chọn

Ngày 30

Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu

Để được bảo đảm phần rỗi đời đời, và thêm lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Chúa Giêsu,

Ngày 29

Phải vững lòng trông cậy Trái Tim Chúa Giêsu

Thánh nữ Magarita nói rằng: “Nếu ta thấy mình khô khan lười biếng, hãy đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày 28

Cái gai thứ ba đâm Trái Tim Chúa Giêsu: lười biếng rước lễ

Thánh ý Chúa Giêsu khi lập phép Mình Thánh là muốn cho người ta năng rước lễ. Chúa phán:

Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai

G. Tuấn Anh

Một người bạn làm nghề kinh doanh vui miệng hỏi: “Slogan,  Logo của đạo Công giáo là gì?”, “Tình yêu và cây Thánh giá”, tôi trả lời bạn như thế.

Ngày 27

Cái gai thứ hai đâm Trái Tim Chúa Giêsu: làm hư Phép Mình Thánh

Trong thời nay, có biết bao kẻ đã không tin, hay có tin nhưng phạm đến Mình Thánh Chúa, làm cho quỷ vui mừng, các thiên thần xấu hổ, còn Chúa Giêsu thì đau đớn…

Ngày 26

Cái gai thứ nhất đâm Trái Tim Chúa Giêsu: phạm tội trọng

Cứ lời Thánh Phaolô dạy, kẻ phạm tội trọng đóng đinh Chúa Giêsu như quân Dothái xưa