Get Adobe Flash player

NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN PHỐI

TRONG THÁNH LỄ

 

I. NGHI LỄ MỞ ĐẦU

Đến giờ đã định, linh mục mặc áo trắng dài, đeo dây các phép và áo lễ theo màu của lễ cử hành, cùng với các người giúp lễ đi đến chỗ dành cho những người sắp kết hôn, hoặc tới ghế của mình.

Khi những người sắp kết hôn đã đến chỗ của họ, LM đón tiếp và lịch sự chào hỏi họ, tỏ cho họ thấy Giáo Hội muốn chia vui với họ.

Trong khi hát ca nhập lễ, linh mục tiến đến bàn thờ, cúi mình chào rồi lên hôn bàn thờ, sau đó về ghế.

CA NHẬP LỄ: Tv 89,14.17

Từ sớm mai xin cho con no thoả tình thương của Chúa,

để suốt đời được vui sướng hân hoan.

Xin Chúa tỏa ánh huy hoàng của Chúa trên chúng con

và trên mọi việc tay chúng con làm.

LM: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Đ. Amen

LM: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Đ. Và ở cùng Cha.

Rồi linh mục ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện diện để chuẩn bị tâm hồn họ cử hành hôn phối bằng những lời sau đây hoặc những lời tương tự:

Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh (ông) T. và chị (bà) T. trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi, cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.

Bỏ qua hành động thống hối.

Đọc hay hát kinh Vinh Danh

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện, và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh (ông) T. và chị (bà) T., để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn thưa: Amen.

Hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây, biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin …

 

II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 Bài đọc I: Tb 8,5-10 (hoặc x.tr.49)

“Nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già.”

Bài trích sách Tôbia.

Buổi tối hôm thành hôn, Tôbia đã nói với Sara rằng: “Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa”.

Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tôbia đã nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con! Trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó, hết thảy chúng hãy ca tụng Chúa! Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Ađam, và ban cho ông được Evà làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà con cưới cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời”.

Sara cũng nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già”.

Đó là lời Chúa.

           ĐÁP CA: Tv 127 (128), 1-2.3.4-5

Đáp:    Phúc thay những ai biết kính sợ Chúa (c. 1a).

Hoặc:  Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa (c. 4).

Xướng: 1. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Ngài. Thành quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn có phúc và những gặp may. - Đáp.

2. Hiền thê bạn như cây nho sai trái, trong gia thất của bạn; con cái bạn như chồi non ô-liu, sum sê quanh bàn ăn của bạn. - Đáp.

3. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn. Chúc bạn thấy Giêrusalem phồn vinh mọi ngày trong suốt cuộc đời, và được thấy con cái cháu chắt. - Đáp.

Bài đọc II: Cl 3,12-17 (hoặc x.tr.52)

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân.

Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào; với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA

Alleluia, alleluia. (1 Ga 4,8b và 11)

Thiên Chúa là Tình yêu. Chúng ta phải yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia.

TIN MỪNG: Ga 15,12-16 (hoặc x.tr.57)

Đây là huấn lệnh của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đây là huấn lệnh của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con; Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con”.

Đó là lời Chúa.

Thừa tác viên dựa theo bản văn Thánh Kinh để trình bày mầu nhiệm hôn nhân Kitô giáo, phẩm giá của tình yêu phu phụ, ân sủng của bí tích và trách nhiệm của vợ chồng, nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh khác nhau của các đương sự.

 

III. CỬ HÀNH HÔN PHỐI

Nếu hai hay nhiều đôi hôn nhân cử hành cùng một lúc, thì những câu hỏi trước khi tỏ bày cũng như chính công thức tỏ bày và cả công thức tiếp nhận sự ưng thuận, phải đọc riêng cho từng đôi; còn những công thức khác, kể cả lời nguyện chúc hôn, thì đọc một lần chung cho tất cả, để ở số nhiều.

Mọi người đứng. Hai người làm chứng đứng hai bên những người sắp kết hôn. Linh mục dùng bản văn sau đây hoặc những lời tương tự để nói với những người sắp kết hôn:

Các con (ac, ôb) rất thân mến,

Các con (ac, ôb) cùng nhau đến nhà thờ, để ý muốn kết hôn của các con (ac, ôb) được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn.

Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con (ac, ôb), và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, ôb) nên phong phú và vững mạnh, để các con (ac, ôb) mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy mà thánh hiến các con (ac, ôb).

Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, Cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về ý định của các con (ac, ôb):

 1. Những câu hỏi trước khi tỏ bày sự ưng thuận

Linh mục hỏi họ về sự tự do, về lòng chung thủy, về việc đón nhận và giáo dục con cái. Từng người trả lời.

LM:  Anh (ông) T. và chị (bà) T. Các con (ac, ôb) đến đây để kết hôn với nhau, các con (ac, ôb) có bị ép buộc không?

Từng người đáp: Thưa không.

LM: Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không?

Từng người đáp: Thưa có.

LM: Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

Từng người đáp: Thưa có.

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp hai người đã lớn tuổi.

LM:  Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng  theo luật Đức Kitô và Hội thánh không?

Từng người đáp: Thưa có.

2. Tỏ bày sự ưng thuận

LM  mời hai người phối ngẫu tỏ bày sự ưng thuận lấy nhau.

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb) đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb) trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh.

Hai người nắm tay phải của nhau.

Chú rể nói:

Anh là T. nhận em T. làm vợ của anh,

và hứa giữ lòng chung thủy với em,

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,

để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Cô dâu nói:

Em là T. nhận anh T. làm chồng của em,

và hứa giữ lòng chung thủy với anh,

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,

để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

3. Tiếp nhận sự ưng thuận

Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người:

Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con (ac, ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con (ac, ôb). Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. 

Linh mục mời gọi : Nào ta chúc tụng Chúa.

Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa.

4. Làm phép và trao nhẫn

Linh mục đọc:

Xin Chúa ban phúc X lành cho những chiếc nhẫn này mà các con (ac, ôb) sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.    

Đ. Amen. 

Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn và trao cho vợ chồng.

Người chồng lấy nhẫn dành cho vợ, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của vợ, và tùy nghi có thể nói:

Em T., xin em nhận chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Người vợ lấy nhẫn dành cho chồng, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của chồng và tùy nghi có thể nói:

Anh T., xin anh nhận chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lúc này toàn thể cộng đoàn có thể hát một thánh thi hoặc một thánh ca ngợi khen.

Sau đó như thường lệ, đọc lời nguyện chung trang 61.

________________________

Nếu vì lý do mục vụ và thấy tốt hơn, nên dùng câu hỏi để giúp hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn với nhau, linh mục hỏi chú rể trước:

Anh (ông) T. có muốn nhận chị (bà) T. làm vợ của anh (ông) và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị (bà), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng chị (bà) mọi ngày suốt đời anh (ông) không?

Chú rể đáp: Thưa có.

Linh mục hỏi cô dâu:

Chị (bà) T. có muốn nhận anh (ông) T. làm chồng của chị (bà) và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh (ông), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh (ông)  mọi ngày suốt đời chị (bà) không?

Cô dâu đáp: Thưa có.

 

IV. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Trong phần chuẩn bị lễ vật, tùy nghi, có thể cho cô dâu chú rể mang bánh rượu lên bàn thờ.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa, và xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   

KINH TIỀN TỤNG

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người, sẽ được chung phần thần tính với người, và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô, vì lòng từ ái vô biên, đang quảng đại ban ơn sủng,  để điều mà bí tích đang thực hiện, sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa.

Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mạch mọi sự thánh thiện.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu  X Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.

Đây là mầu nhiệm đức tin.

Cộng đoàn tung hô theo:

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Linh mục dang tay đọc:

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng T., Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh T. và chị T.

mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn:

nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị (ôb) được bền vững

trong tình yêu thương nhau và được sống bình an.

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Cả Giuse, các thánh Tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Linh mục cầm đĩa thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:

Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Cộng đoàn tung hô: Amen.

 

V. NGHI THỨC HIỆP LỄ

Đặt chén thánh và đĩa thánh xuống, linh mục chắp tay đọc.

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Linh mục dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp:

Lạy Cha chúng con ở trên trời: chúng con nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ; nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

LỜI NGUYỆN CHÚC HÔN

Sau kinh Lạy Cha, bỏ kinh “Lạy Chúa xin cứu chúng con”, linh mục đứng quay về phía cô dâu chú rể, xin Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Không bao giờ được bỏ lời nguyện chúc hôn.

Trong lời kêu mời, nếu một trong hai hay cả hai người phối ngẫu không rước lễ, thì bỏ những lời trong ngoặc. Trong đoạn cuối cùng của lời chúc hôn, có thể bỏ những lời trong ngoặc, khi hoàn cảnh khuyên nên làm như vậy, ví dụ hai vợ chồng đều lớn tuổi.

Linh mục (hoặc phó tế) chắp tay, kêu mời những người hiện diện cầu nguyện:

Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho (những) đôi vợ chồng vừa bước vào đời hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa (để tham dự tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau.

Rồi linh mục dang tay trên những người kết hôn, đọc tiếp:

Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha cho họ có nam có nữ; để người nam và người nữ,  khi đã được liên kết hợp nhất với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn, thì biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian.

Lạy Chúa, để mạc khải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng, mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là T.  T., và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin cho anh chị (ôb) biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị (ôb) cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị (ôb) trở nên ý hợp tâm đầu.

Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị (ôb) biết làm việc, để nuôi sống gia đình anh chị (ôb) gầy dựng, (biết giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời).

Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tì Chúa đây là T., để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ (và làm mẹ), nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong.

Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là T., để anh (ông) biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng chung thủy (và người cha cần mẫn).

Lạy Cha chí thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha, đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

Sau lời chúc hôn, bỏ kinh “Lạy Chúa Giêsu Kitô”, linh mục quay về phía cộng đoàn và nói đang khi dang tay rồi chắp lại.

Linh mục:  Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn thưa:  Và ở cùng Cha.

Linh mục: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Mọi người bày tỏ cho nhau dấu chỉ bình an và yêu mến.

CA HIỆP LỄ: Ga 13,14

Chúa nói: Thầy ban cho các con điều răn mới

là các con hãy yêu thương nhau

như Thầy đã thương các con.

 

VI. NGHI THỨC KẾT LỄ

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích Hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa, và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ CUỐI LỄ

LM dang tay trên những người vừa kết hôn và nói:

Xin  Thiên Chúa  là Cha hằng hữu gìn giữ các con (ac, ôb) hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con, và mãi mãi lưu lại trong nhà các con.  

Đ. Amen.

Xin cho các con (ac, ôb) được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người.  

Đ. Amen.

Xin cho các con (ac, ôb) nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để  những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con (ac, ôb) nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con (ac, ôb) vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa.

Đ. Amen.

Rồi ban phép lành cho toàn thể dân chúng:

Và xin Thiên Chúa toàn năng

Là Cha X và Con, và Thánh Thần

Ban phúc lành cho tất cả anh chị em

đang hiện diện nơi đây.            

Đ. Amen 

Lm: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa.

Cử hành nghi lễ xong, đôi tân hôn, các người làm chứng và linh mục ký tên vào sổ hôn phối. Có thể ký sổ trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng, nhưng không được ký trên bàn thờ.