Get Adobe Flash player

Chúa Nhật II Sau Lễ Giáng Sinh

Những nơi cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật từ 02 đến 08 tháng Giêng, thì thường cử hành lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa vào Chúa Nhật này.

Kinh Vinh Danh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là ánh sáng soi đường cho những người tin, xin toả ánh vinh quang Chúa trên khắp cả hoàn cầu là làm cho muôn nước muôn dân tin nhận Chúa. Chúng con cầu xin...

Ðọc Kinh Tin Kính

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhờ Con Một Chúa đã giáng trần, xin thánh hoá của lễ chúng con cùng dâng tiến. Chính Người chỉ đường chân lý cho chúng con và hứa ban cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kinh Tiền Tụng Giáng Sinh III

Cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Người, mà hôm nay đã bừng sáng lên cuộc trao đổi làm cho chúng con được đổi mới. Vì khi Ngôi Lời của Chúa mặc lấy thân phận mỏng giòn của chúng con, thì loài người phải chết không những được hưởng vinh dự vĩnh cửu mà nhờ việc tham dự kỳ diệu ấy, Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời. Vì thế hiệp với ca đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa dùng thần lực của bí tích Thánh Thể, giúp chúng con chừa tính mê tật xấu. Xin Chúa cũng dùng thần lực này thực hiện những ước nguyện chính đáng của chúng con. Chúng con cầu xin...