Get Adobe Flash player

KINH SÁNG

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng

Kinh Sáng

 

Chủ sự:          Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn:   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

Tv 66 (67)

 

ÐC:     Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

            ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

 

Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

 

Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,

vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,*

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực

và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

 

Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

 

Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái :

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.*

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

 

ÐC:     Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

            ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Ðã vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đên:

Hãy tan đi, ngàn mơ mộng hão huyền,

Từ trời thẳm, Ðức Ki-tô ngự tới.

 

Ðừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy mình còn hôi hám bùm nhơ,

Vì hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những gì nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đã từ nơi thượng giới

Xuống cõi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Ðể mai ngày Chúa tái lâm cõi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

Vì Thẩm Phán đã dủ tình bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh

 

Tv 117 (118)

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá góc tường (Cv 4,11)

 

ĐC:     Hãy nổi hiệu tù và tại Xi-on,

            vì ngày Chúa đã gần :

            Này Người đến cứu độ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ít-ra-en hãy nói lên rằng :

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

hỏi người đời làm chi tôi được ?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời

 

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,

nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân :

 

"Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đã ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Đó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Đây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người giãi sáng trên ta. *

Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

ĐC:     Hãy nổi hiệu tù và tại Xi-on,

            vì ngày Chúa đã gần :

            Này Người đến cứu độ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Tc Đn 3,52-57

Muôn thụ tạo hãy ca tụng Chúa

Đấng Tạo Hóa đáng chúc tụng muôn đời (Rm 1,25).

 

ĐC:     Chúa đã gần ngự đến,

            hãy ra nghênh giá mà tâu  lạy rằng :

            Vương quốc Ngài sẽ lan rộng bao la,

            triều đại Ngài sẽ vô cùng vô tận,

            Ngài chính là Thiên Chúa toàn năng,

            Đấng nắm quyền thống trị,

            Vua đem lại hòa bình. Ha-lê-lui-a.

 

"Lạy Chúa, chúc tụng Ngài

là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, *

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, *

xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, *

xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá

mà thấu nhìn vực thẳm, *

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, *

xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

 

Muôn vật Chúa tạo thành, nào chúc tụng Chúa, *

hãy dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

 

ĐC:     Chúa đã gần ngự đến,

            hãy ra nghênh giá mà tâu  lạy rằng :

            Vương quốc Ngài sẽ lan rộng bao la,

            triều đại Ngài sẽ vô cùng vô tận,

            Ngài chính là Thiên Chúa toàn năng,

            Đấng nắm quyền thống trị,

            Vua đem lại hòa bình. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 150

Ca tụng Chúa đi

Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa với cả tâm hồn và thân xác (Hê-xi-ki-ô).

 

ĐC :    Lạy Chúa, Con Chúa là Ngôi Lời toàn năng,

            sẽ rời bỏ ngai vàng thiên cung mà ngự đến.

            Ha-lê-lui-a.

 

Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,

ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *

Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,

ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

 

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,

ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *

Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,

ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

 

Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,

ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *

Hỡi toàn thể chúng sinh,

ca tụng Chúa đi nào !

 

ĐC :    Lạy Chúa, Con Chúa là Ngôi Lời toàn năng,

            sẽ rời bỏ ngai vàng thiên cung mà ngự đến.

            Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa                   Rm 13,11b-12

Ðã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.

Xướng đáp

XÐ:     Lạy Ðức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,

*          xin thương xót chúng con.

X:        Chính Ngài sẽ ngự đến trần gian. *

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)

 

ĐC:     Thiên sứ Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến

            gặp một trinh nữ đã đính hôn với ông Giu-se

            là người trong hoàng tộc Đa-vít.

            Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.  Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ĐC:     Thiên sứ Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến

            gặp một trinh nữ đã đính hôn với ông Giu-se

            là người trong hoàng tộc Đa-vít.

            Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.  Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu  

Ðức Giê-su Ki-tô là Ðấng sẽ phán xét kẻ sống và người chết. Chúng ta hãy thưa Người rằng:

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đến cứu độ người tội lỗi, - xin gìn giữ chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ ngặt nghèo.

Chúng con tin Chúa sẽ trở lại uy nghi mà phán xét muôn người, - xin tỏ cho chúng con thấy quyền năng Chúa cứu độ chúng nhân.

Xin trợ giúp chúng con luôn can đảm tuân giữ giới răn Chúa, - để sống đời bác ái, mà đợi chờ Chúa trở lại trần gian.

Lạy Chúa đáng muôn đời chúc tụng, xin dạy chúng con sống tiết độ hiền hòa, - hầu được phúc thấy Chúa trở lại vinh quang.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Ki-tô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin

Kết thúc